Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-12-21 00:00:00 - Եկամտային հարկ
2015-12-21 00:00:00 - Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական պարզեցված հաշվարկ
2015-12-21 00:00:00 - Ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտներից շահութահարկ
2015-12-21 00:00:00 - Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից գազի ֆիզիկական ծավալների և հաստատագրված վճարների չափի մասին տեղեկություն
2015-12-21 00:00:00 - Հարկ վճարողների կողմից ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների, ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, ինչպես նաև իրացման փաստացի գների (այդ թվում՝ միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունն
2015-12-30 00:00:00 - Ստորաբաժանման միջոցով գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտների շահութահարկի հանխավճար
2015-12-30 00:00:00 - Ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին հաշվետվություններ (վերջ)
2015-12-30 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով ելակետային տվյալների մասին հայտարարություն
2016-01-08 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (սկիզբ)

Pages