Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-04-15 00:00:00 - Ոչ ռեզիդենտների տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ
2015-04-15 00:00:00 - Հաստատագրված վճար՝ գործունեության առանձին տեսակների համար
2015-04-15 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով հաստատագրված վճար
2015-04-15 00:00:00 - Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին հայտարարություն
2015-04-15 00:00:00 - Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճար
2015-04-15 00:00:00 - Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման(գազալիցքավորման) գործունեության հաստատագրված վճար
2015-04-15 00:00:00 - Ֆիզիկական անձանց կողմից հողի հարկի վճարում
2015-04-20 00:00:00 - Ավելացված արժեքի հաշվարկ
2015-04-20 00:00:00 - Ավելացված արժեքի հարկ
2015-04-20 00:00:00 - Հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանք

Pages