Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-03-20 00:00:00 - Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական պարզեցված հաշվարկ
2015-03-20 00:00:00 - Ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտներից շահութահարկ
2015-03-20 00:00:00 - Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից գազի ֆիզիկական ծավալների և հաստատագրված վճարների չափի մասին տեղեկություն
2015-03-20 00:00:00 - Հարկ վճարողների կողմից ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների, ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, ինչպես նաև իրացման փաստացի գների (այդ թվում՝ միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունն
2015-03-31 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով ելակետային տվյալների մասին հայտարարություն
2015-04-01 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (սկիզբ)
2015-04-07 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (վերջ)
2015-04-15 00:00:00 - Տարեկան եկամուտների մասին հաշվետվություն
2015-04-15 00:00:00 - Տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկ
2015-04-15 00:00:00 - Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկ

Pages