Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-03-16 00:00:00 - Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին հայտարարություն
2015-03-16 00:00:00 - Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճար
2015-03-16 00:00:00 - Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման(գազալիցքավորման) գործունեության հաստատագրված վճար
2015-03-16 00:00:00 - Ռոյալթիների կանխավճարներ
2015-03-20 00:00:00 - Ավելացված արժեքի հաշվարկ
2015-03-20 00:00:00 - Ավելացված արժեքի հարկ
2015-03-20 00:00:00 - Ակցիզային հարկ
2015-03-20 00:00:00 - Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտ
2015-03-20 00:00:00 - Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ հաշվարկ
2015-03-20 00:00:00 - Եկամտային հարկ

Pages