Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-02-20 00:00:00 - Հաշվարկ՝ ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտների, պահված և պետական բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին (ամսական կտրվածքով)
2015-02-20 00:00:00 - Ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտներից շահութահարկ
2015-02-20 00:00:00 - Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից գազի ֆիզիկական ծավալների և հաստատագրված վճարների չափի մասին տեղեկություն
2015-02-27 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով ելակետային տվյալների մասին հայտարարություն
2015-03-02 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (սկիզբ)
2015-03-06 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (վերջ)
2015-03-16 00:00:00 - Եկամտային հարկի կանխավճար
2015-03-16 00:00:00 - Ռեզիդենտի շահութահարկի կանխավճար
2015-03-16 00:00:00 - Հաստատագրված վճար՝ գործունեության առանձին տեսակների համար
2015-03-16 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով հաստատագրված վճար

Pages