Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-01-30 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով ելակետային տվյալների մասին հայտարարություն
2015-01-30 00:00:00 - Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ
2015-02-02 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (սկիզբ)
2015-02-02 00:00:00 - Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ
2015-02-02 00:00:00 - Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտների գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների իրացման շրջանառության հաշվետվություն
2015-02-02 00:00:00 - Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված ընտանիքի անդամների եկամուտների և դրանց մասով վճարված եկամտային հարկի վերաբերյալ հաշվետվություն
2015-02-02 00:00:00 - Շրջանառության հարկ
2015-02-06 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (վերջ)
2015-02-16 00:00:00 - Հաստատագրված վճար՝ գործունեության առանձին տեսակների համար
2015-02-16 00:00:00 - Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեության մասով հաստատագրված վճար

Pages