Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-01-20 00:00:00 - Ավելացված արժեքի հարկ
2015-01-20 00:00:00 - Հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանք
2015-01-20 00:00:00 - Ակցիզային հարկի հաշվարկ
2015-01-20 00:00:00 - Ակցիզային հարկ
2015-01-20 00:00:00 - Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտ
2015-01-20 00:00:00 - Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ հաշվարկ
2015-01-20 00:00:00 - Եկամտային հարկ
2015-01-20 00:00:00 - Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական պարզեցված հաշվարկ
2015-01-20 00:00:00 - Ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտներից շահութահարկ
2015-01-30 00:00:00 - Հարկային հաշիվների (թղթային) ձևերի օգտագործման մասին հաշվետվություն

Pages