Tax calendar

Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /var/www/html/drupal/modules/field/modules/text/text.module).
2015-01-12 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (սկիզբ)
2015-01-15 00:00:00 - Հաստատագրված վճար՝ գործունեության առանձին տեսակների համար
2015-01-12 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (սկիզբ)
2015-01-15 00:00:00 - Հաստատագրված վճար՝ գործունեության առանձին տեսակների համար
2015-01-15 00:00:00 - Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին հայտարարություն
2015-01-15 00:00:00 - Վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճար
2015-01-15 00:00:00 - Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման(գազալիցքավորման) գործունեության հաստատագրված վճար
2015-01-15 00:00:00 - Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ- հաշվետվություններ
2015-01-16 00:00:00 - Հսկիչ-դրամական մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկություն (վերջ)
2015-01-20 00:00:00 - Ավելացված արժեքի հաշվարկ

Pages